Ekonofin s.r.o. je česká poradenská společnost založená v roce 2004, která poskytuje své služby širokému spektru zákazníků. Od začátku fungování společnosti je naše činnost zaměřena do třech oblastí, a to poskytování auditorských služeb, daňového poradenství a znaleckou činnost. Našich služeb využívají podniky jak malé, tak středně velké s obratem v řádu stovek milionů, až několik miliard korun. Našimi zákazníky jsou i menší podnikatelské subjekty, a to jak živnostníci, tak i právnické osoby.

Naše činnost je založena na vysoké odbornosti a profesionalitě našeho týmu.

Provozovny naší společnosti se nacházejí v Brně a Praze. V současné době poskytujeme naše služby více než padesáti českým i zahraničním firmám.

Naši lidé

Činnost společnosti je zaměřena do třech oblastí – auditing, účetní a daňové poradenství a znalecká činnost. Odbornost v uvedených oblastech činností je zajišťována zaměstnanci i externími spolupracovníky, kteří jsou členy příslušných odborných komor.

Ekonofin s.r.o. je neustále se rozvíjející společnost, která za dobu své existence získala významné postavení na trhu poradenských společností.

Ing. Roman Adámek - společník 
Auditor, daňový poradce, soudní znalec

Roman Adámek je absolventem VUT v Brně, fakulty podnikatelské, obor podnikové finance a obchod. Od roku 2003 je členem Komory daňových poradců ČR. V roce 2013 byl zapsán Krajským soudem v Brně jako soudní znalec v oboru ekonomika. Od roku 2015 je členem Komory auditorů ČR. Jeho specializací je provádění auditů účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek zejména průmyslových podniků a daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických i fyzických osob.


Ing. Pavel Průdek – jednatel
Daňový poradce, soudní znalec

Pavel Průdek je absolventem VUT v Brně a PSG na VŠE v Bratislavě. V letech 1992 - 2015 byl členem Komory auditorů ČR. Od roku 2000 je členem Komory daňových poradců ČR. V roce 1999 byl zapsán Krajským soudem v Brně jako soudní znalec v odvětví účetní evidence, pro obor kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací účetní software, v roce 2001 pro obor ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací oceňování podniků. Jeho profesní specializací jsou zejména kapitálové transformace holdingových struktur a poradenská činnost v oblasti správy daní.


Zdeněk Hurych
Daňový poradce

Zdeněk Hurych působí v naší společnosti jako účetní specialista zabývající se širokou účetní agendou, oblastí skladového hospodářství a kalkulací. Svoji účetní odbornost získal na pozici hlavního účetního významného průmyslového podniku, ve které působil více než dvacet let. V roce 2003 se stal členem Komory daňových poradců ČR.  V oblasti daňového poradenství se specializuje zejména na daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty.